Satış Sözleşmesi

 
UZAK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Takip No:XXXXX

MADDE 1 - KONU:
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI' nın ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ıfası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ:
 Ünvanı: sogutuyoruz.com / www.sogutuyoruz.com
 Adresi: Güzelyalı Mh. Erdil Sk. No:32/1 Pendik - İSTANBUL E-5 KARAYOLU ÜZERİ
 Telefon:  02164931513  Faks:  0216 493 15 13

 

MADDE 3 - ALICI:
 Adı/ Soyadı:  ........
 Adresi: .........
 Telefon: .........    


MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ:
Hizmetin türü , satış bedeli, ödeme şekli seçilen hizmetin işlem koduna göre aşağıdaki gibidir.

 Ürün Adı:  XXXXXXXX
 Satış Fiyatı (KDV Dahil): 0000 TL
 Ödeme Şekli: Kredi Kartına Taksitli Çekim / HAVALE / EFT / MAİL ORDER
 Hizmetin İfa Tarihi: 17.05.2012 14:00 - 25.05.2012 12:00


MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER:
5.1- ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2- SATICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur.
5.3- Sözleşme konusu hizmet, ALICI' dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, sözkonusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.
5.4- Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin, imzalı nüshasının SATICI' ya ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.5- Hizmetin ifasından sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur.
5.6- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI' ya ulaştırılmasından veya elektronik ortamda oluşturulmuşsa ALICI tarafından onaylanmasından sonra geçerlilik kazanır.
5.7- Tüketici, Enmodatatil.com tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermektedir. Bu kapsamda Tüketici, Kiralayan tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Tüketiciden başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın tatil turları, ulaşım hizmetleri, muhtelif kiralama işleri ve diğer hizmetlerle ilgili bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/fax vs. gönderebileceğini kabul ve beyan eder. Tüketici dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, Enmodatatil.com çağrı merkezi veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. 

İMZA
sogutuyoruz.com
İMZA
XXXX
15.05.2012
Takip No:
XXXXXXX 
 
 

Takip No: XXXXXXX
MADDE 6 - İPTAL - VAZGEÇME - DEĞİŞİKLİKLER:
6.1- ALICI' nın hizmetin başlangıcını kaçırdığını ve ifayı sonradan kabul edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, SATICI, ALICI adına yapılmış tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde ALICI'ya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
6.2- SATICI, gerekli gördüğü durumda ilan ettiği veya kayıt aldığı hizmetleri başlangıcından 7 gün önceye kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. ALICI, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği taktirde rezervasyonunu iptal edip, ödediği ücretin tamamını 10 gün içinde iade alma hakkına sahiptir.
6.3- Bu rezervasyon için Özel Fiyat/Kampanya uygulaması olduğundan iptal ve değişiklik taleplerinde ücret iadesi yapılmamaktadır. Buna karşın Tüketici rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri halinde rezervasyon kesintisiz olarak iptal edilebilir. Bu maddede sözü edilen kesinti ve sair ödemeler otellerin veya tur operatörlerinin talepleri olup, Enmodatatil.com ile ilgisi bulunmamaktadır.
6.4- Tarih ve Tesis değişiklikleri, Müşteri çıkarma talepleri iptal hükmünde olup, iptale ilişkin şekil ve şartlar uygulanır. Yeni rezervasyon değişikliğin yapıldığı günün kampanya ve ödeme koşullarına göre yapılır.
6.5- Oda Tipi Değişiklikleri ve Müşteri ekleme taleplerinde, rezervasyonun kampanya ve ödeme koşulları, değişikliğin yapıldığı günün koşullarına göre güncellenir.
6.6- İki veya daha fazla kişinin konakladığı rezervasyonlarda, bir kişinin ismi değişmesi durumunda, rezervasyonun kampanya ve ödeme koşulları, değişikliğin yapıldığı günün koşullarına göre güncellenir. Tek kişilik (Single) konaklamalarda isim değişikliği iptal hükmündedir.
6.7-Rezervasyon sırasında isim ve soyisimlerde yapılan tipografik hatalar (harf ve yazım hataları) kesinti yada ceza alınmadan düzeltilir.
6.8- Otele giriş günü ve girişten sonraki günlerde hiçbir değişiklik yapılamaz, iptallerde para iadesi yapılamaz.
6.9- İlk değişiklikten sonra yapılacak tüm değişiklik işlemlerinde, her bir işlem için 50 TL işlem ücreti alınır.

MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER :
7.1- SATICI ile ALICI arasında kayıt esnasında akit olunan işbu sözleşme hükümleri ALICI tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır.
7.2- ALICI hizmeti satın alan ALICILARLA, konaklama tesisleri, taşıyıcı firmalar, ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü üçüncü şahıs ve tüzel kişiler nezdinde hizmet veren konumundadır. Bu nedenle müracaat ile geziye kayıt olan ALICILARIN SATICI ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına, araçların programda gösterilen saatte hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerle, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş ve savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, veya öngöremez teknik kusurlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlardan SATICI sorumlu değildir.
7.3- ALICI' nın, satın almış olduğu hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu SATICI'ya ve konaklama tesisine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde ALICI ifayı kabul etmemiş sayılmaz ve hizmeti kullanmış addolunur. ALICI' nın şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur.

 
0 ---
Henüz Sepetinize Ürün Eklemediniz
bura
3D Secure Ödeme İşlemi için
Bankanıza Yönlendiriliyorsunuz...